Remonderbreking

Om een rustige (niet schokkende) ondersteuning te verkrijgen wordt het motorvermogen bij het stoppen met trappen langzaam afgebouwd. De remonderbreker zorgt ervoor dat bij remmen de motor direct wordt uitgeschakeld. Wettelijk is één remonderbreker verplicht.

Remhendel

Remhendel elektrische fiets
In de ombouwset zitten standaard 2 remhendels met ingebouwde microswitches, die de ondersteuning onmiddellijk uitzet als de rem wordt bediend.

Kabelswitch

Remonderbreker op kabel
Bij sommige versnellingsystemen zijn de shifter en remgreep geïntegreerd tot een geheel. In het geval dat de remhendel niet gewisseld kan worden, heb je een remonderbreking op de remkabel nodig. Meestal wordt de kabelswtich op 5 tot 10 cm van de remhendel geplaatst, maar de schakelaar kan op iedere willekeurige plaats in de kabel gezet worden.

Hydraulische drukschakelaar

Hydraulische drukschakelaar
Bij hydraulische remmen zijn bovenstaande opties niet mogelijk. U kunt een hydraulische drukschakelaar in de remleiding plaatsen.