Privacy policy

Bij E-fietsspecialist gaan we uiteraard zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Om je aankopen zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we wel gegevens van je nodig. E-fietsspecialist slaat deze op in een beveiligde database. Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit zonder jouw toestemming aan derden worden verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

In deze privacyverklaring beschrijven we welke gegevens wij van je verzamelen, waar deze gegevens voor worden gebruikt.
Ook leggen wij uit op welke wijze wij je gegevens opslaan, hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

E-fietsspecialist heeft de volgende persoonsgegevens nodig om je order te verwerken:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Email
Telefoonnummer
Betaalgegevens
IP Adres

Deze gegevens gebruikt E-fietsspecialist naast het verwerken van je order voor het volgende:

Afhandelen betaalverkeer:
Om de betaling van je bestelling goed te kunnen afhandelen maken we gebruik van je betaalgegevens.

Bezorging bestelling:
Om je bestelling bij je te kunnen laten bezorgen voeren we je gegevens in het systeem van GLS.
Zij willen je graag op de hoogte houden over de status van de verzending van je bestelling en ontvangen naast je naam, adres, postcode en woonplaats ook je email en indien mogelijk je telefoonnummer.

Klantenservice:
We willen je graag kunnen informeren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Account:
We bieden je de mogelijkheid om een account aan te maken.

Versturen van mailing:
Maximaal 2 keer per jaar sturen wij een mailen.
Je kunt je hier altijd weer voor uitschrijven via de link in de footer van de mailing.

Reviews:
Wij delen graag uw mening over onze service en producten op onze website met andere klanten. U heeft de mogelijk een review te plaatsen.

Uitvoering wettelijke plicht:
Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij je bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

Delen van Persoonlijke gegevens aan derden:
E-fietsspecialist deelt geen persoonsgegevens met derden die niet betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. E-fietsspecialist verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling en om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging persoonlijke gegevens:
Je persoonsgegevens worden in een beveiligde database opgeslagen. Bij E-fietsspecialist zorgen we voor up to date beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
We bewaren je persoonsgegevens voor zo lang dit nodig is om je bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie periode, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).

Persoonsgegevens inzien en wijzigen:
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen om je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ook een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. We willen uiteraard misbruik hiervan voorkomen. Daarom vragen we je dan om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van uw internetbrowser.

Klacht verwerking persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van deze persoonsgegevens. Dat kun je doen via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je kunt deze privacyverklaring altijd raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van onze privacy- of cookieverklaring? Neem gerust contact met ons op:

Contactpersoon privacy: Evelien Verbunt (eigenaar E-fietsspecialist)

E-fietsspecialist
Heideweg 39
5941 AW Velden

077-4003589
info@e-fietsspecialist.nl